ห้องโสตทัศนศึกษา

ห้องเรียน Multi Media ปรับอากาศ รองรับทุกสื่อด้วยเครื่องฉาย Projector และจอขนาดใหญ่ 


 • DSC06774
  โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ได้จัดทำห้องเรียนคุณภาพ ปรับอากาศ พร้อมสื่อ รองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

 • DSC06970
  เรามีห้องอ่านหนังสือนอกเวลา กับหนังสืออ่านสนุกเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้เรียน นับพันเล่ม จัดเต็มโดย คุณครูอุดรผิวคำสิงห์

 • DSC07043
  ลานกีฬาปลอดภัย ท่ามกลางแมกไม้ร่มรื่น ควบคุมโดยคุณครูไทยสมร แสงวงศ์

 • DSC07017
  แหล่งอาหารสมอง เป็นทั้งสถานที่ทำงานที่ครูมอบหมายที่แสนเงียบสงบ ดูแลโดยบรรณารักษ์ใจดี คุณครูกฤษณา พันธุ์สวัสดิ์

 • DSC06986
  ห้องเรียนกว้างขวางบรรยากาศร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยคุณครูประภาพร ประเสริฐศิลป์

 • DSC07018
  โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ เป็นแหล่งศึกษาสมุนไพร ที่ดีเยี่ยม

 • DSC07007
  ศูนย์รวมประสบการณ์ด้านงานช่างและงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ควบคุมและดูแลการฝึกโดยคุณครูนคเรศ ศรีเกื้อกูล

 • DSC07041
  เรามีห้องคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้ง LAN และ WIFI ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน ดูแลระบบโดย คุณครูกุสุมาลย์ สมประสงค์

 • P1010705